What are some common interview questions for temp jobs?

Om du har blivit kallad till intervju för en temporär tjänst kan det vara bra att fundera lite över vilka frågor som kan dyka upp. Många övar sig på att svara på de standardfrågor som brukar användas för en fast tjänst. Men visste du att rekryteringsansvariga ofta letar efter andra egenskaper hos temporärt anställda?

När du tar ett temporärt uppdrag förväntas du passa in på arbetsplatsen direkt. Infasningsperioden för att lära dig jobbet är kort. Därför kan du förvänta dig mer direkta frågor under intervjun, eftersom arbetsgivaren vill ta reda på om du snabbt kan komma in i jobbet och vara produktiv.

Nedan finns några typiska frågor som kan dyka upp på en intervju för en temporär tjänst och våra förslag på svar.

Varför söker du just det här jobbet?

Ta en titt på arbetsbeskrivningen. Välj ut några av de viktigaste punkterna och bygg upp ditt svar runt dem. Om jobbet till exempel innehåller många deadlines kan du säga att du blir sporrad av att jobba under tidspress.

Hur fungerar du när du jobbar i ett team/vilken sorts team har du arbetat i tidigare?

Arbetsgivaren letar efter någon som kommer överens med kollegorna och kan bidra från första början.

Varför vill du arbeta för det här företaget?

Den här frågan har ett dubbelt syfte: dels visar ditt svar hur mycket research du har gjort om företaget, dels framgår det tydligt om dina värderingar stämmer överens med företagets.

Vilka framtidsplaner har du för din karriär?

Det är alltid ett plus om du visar att du har funderat över framtiden, men det betyder inte att du ska avfärda vikten av tillfälliga anställningar – även om du främst har sökt tjänsten i fråga för att du behöver ett jobb.

Varför söker du en tillfällig tjänst?

Om det här är första gången du intervjuas för ett tillfälligt jobb bör du tänka över varför du ansöker. Det kan ge ett dåligt intryck om du inte kan svara på den här frågan och du bör fokusera på fördelarna med en temporär tjänst. Ge ett genomtänkt skäl som får rekryteraren att vilja anställa just dig. Du kan exempelvis säga att du vill få erfarenhet från många olika företag eftersom du är intresserad av att arbeta med olika sorters team och projekt.

Du ska hela tiden sträva efter att förmedla att du är ett bra val för jobbet. Arbetsgivaren vill bland annat veta att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig. Berätta om ett tillfälle då du gett prov på dessa egenskaper.

Andra viktiga egenskaper hos en temporärt anställd är att kunna lära sig nya saker snabbt och att ha lätt för att komma överens med nya kollegor. Fundera över vilka praktiska exempel du kan använda för att visa att du besitter de här egenskaperna. Att lära sig snabbt hänger ihop med att vara anpassningsbar, så tala gärna om dessa två egenskaper i samma svar. Om du någon gång har varit tvungen att haka på ett pågående projekt utan förvarning och med gott resultat kan du berätta om hur du bidrog till projektet och samarbetade med de andra i gruppen.