FINDING A JOB THAT SUITS YOU

Att söka efter ett nytt jobb bör inte alltid handla om att vara på jakt efter löneförhöjning eller nästa steg på karriärstegen. Din sökning bör vara att hitta en tjänst som du älskar, ger en utmaning och framstegsmöjligheter.

För att hitta en roll som levererar detta är det viktigt att matcha dina färdigheter, personlighet och värderingar med en bransch och tjänst där du kan utnyttja dem bäst.

Nyckelfaktorer när du letar efter ett yrke som passar dig:

Dina färdigheter

Att vara i ett jobb som inte utnyttjar dina färdigheter kan vara slöseri med din tid och din arbetsgivares, det vore osannolikt att det leder till långsiktig arbetstillfredsställelse.Ta dig tid att överväga dina färdigheter och hur du vill arbeta, fundera på uppgifter du haft som du har utmärkt dig på och tyckt om och bestäm varför det var så. Genom att identifiera vad du är bra på och vad du tycker om kan du rikta in dig på tjänster där du kommer att kunna använda dina färdigheter.

Försök att ta reda på din arbetsstil och hur du kan arbeta mest effektivt som en del av ett team genom vår frågesport Arbeta Bättre Tillsammans. 

En utmaning

Att utmanas på jobbet är viktigt och när arbetet är enkelt blir det snabbt monotont. Att lita på dina befintliga färdigheter och erfarenheter kommer att fungera till en viss gräns. Utmaningar behöver inte vara enorma men är viktiga för att känna prestation och tillfredsställelse på jobbet. Medan du bör titta på jobb som använder dina färdigheter, se till att du inte gör något under dina förmågor. Utmana dig själv och din skicklighet kommer att växa när du går framåt i din karriär.

Företagskultur
Att känna sig hemma i ett företag är lika viktigt som själva arbetet. När dina värderingar stämmer överens med ditt företag är långsiktig arbetstillfredsställelse mycket mer troligt. Det är alltid en bra idé att undersöka ett företag innan du tar ett jobb; hur är arbetsmiljön? Vilken typ av personer arbetar där? Har de välgörenhets- eller samhällsinitiativ på plats? Alla dessa frågor ger dig en uppfattning om ett företags värderingar och om de överensstämmer med dina egna.

Lön vs förmåner

Även om det vore trevligt att bada i pengar är verkligheten att en lön ska representera en rättvis kompensation mätt mot kompetens och erfarenhet. När du tar dig an en ny utmaning kanske du inte kan kräva den lön du vill ha, men det är viktigt att se bortom siffrorna.
Finding a job which suits your lifestyle may depend on the fact that you need to operate on flexible hours, work from home or that you would benefit from comprehensive health care. It may be that in order for you to be highly motivated you need to be working on a heavily incentivised contract; if so find a job that offers this. This is when looking a little deeper is important and recognising that the base salary is only the start of what a job can offer you in recompense.

Att hitta ett jobb som passar din livsstil kan bero på att du behöver arbeta flexibla timmar, arbeta hemifrån eller att du skulle dra fördel av fullständig hälso- och sjukvård.. Det kan vara så att du måste ha ett prestationsbaserat arbete för att du ska vara mycket motiverad, om så är fallet, hitta ett jobb som erbjuder detta. Det är då det är viktigt att titta lite djupare och erkänna att grundlönen bara är början på vad ett jobb kan erbjuda dig som ersättning.

Karriärutveckling

En viktig indikator på arbetstillfredsställelse är möjligheten till utveckling. Även om inte alla vill gå vidare direkt är det viktigt att möjligheten att göra det finns när tiden är inne. När du överväger att ta en ny tjänst, fråga om det kommer att finnas professionell utbildning och utveckling och hur de långsiktiga karriärutsikterna ser ut.

För mer råd om hur du hanterar din karriär och går vidare, besök vår rådgivning om jobbsökning