Alla måste be om hjälp ibland – till och med de mest erfarna personerna kan få en enorm arbetsbelastning eller fastna i ett problem och uppleva att andra uppgifter hopar sig. Om du är överhopad av arbete är det inte någon fördel att stå ut med det i tysthet – varken för dig, chefen eller arbetsgruppen. Ta därför ett djupt andetag och överväg dessa tips för att ta dig igenom det.

Ange noggrant orsaken och följderna

Boka in ett möte med chefen och avsätt tid för att förbereda dig. Försök att ta reda på varför. Är du utarbetad därför att det är en hektisk tid på året?

Eller har du fått frågan att arbeta mer än du kan pressa in det i din arbetstid under dagen? Det kan bli så att du plötsligt ska täcka upp för en arbetskamrat som är sjukskriven, eller så tär ett ninjaprojekt på den tid som är avsedd för dina dagliga arbetsuppgifter. Att ta reda på varför din arbetsbörda har ökat, och finna de rätta orden som förmedlar hur detta påverkar din prestanda och arbetsgruppens resultat är en bra utgångspunkt för diskussionen. 

Kan karriären skadas genom att be om hjälp?

Att be om hjälp är ett tecken på styrka snarare än ett tecken på svaghet. Med rätt metod visar det inte bara att du strävar efter högsta kvalitet i arbetet, utan även att du tar ansvar och sätter företagets intresse i centrum.  Om du behöver hjälp är alternativen bredare än du tror: de flesta människor, oavsett om det är en person i arbetsgruppen eller en chef, blir smickrade av att du ber dem om hjälp. Det visar att du anser att deras råd är betydelsefulla och att du litar på att de kan hjälpa dig.

Den enda risken för en negativ reaktion är om du går till chefen och klagar över att du inte klarar av ditt jobb. Närma dig situationen på ett sätt som visar att du har viljan att kunna göra jobbet mer effektivt och att du har ödmjukheten att be om hjälp.

Så här ber du chefen om hjälp

  1. Agera snabbt – ju längre du skjuter upp att fråga om hjälp, desto sämre kan omständigheterna bli
  2. Var tydlig – identifiera orsak, inverkan och lägg fram informationen för chefen på ett tydligt och enkelt sätt
  3. Visa ansvar – erbjud möjliga lösningar samtidigt som du erkänner problemet

Den sista punkten är avgörande: den visar att du verkligen har ägnat möda åt att tänka igenom problemet själv och att du är fullt insatt i hur situationen ska fungera för alla.

Kom ihåg att chefen kommer att finnas där både för att vägleda dig och, i slutändan, för att belöna dig för ditt initiativ. Använd en utmanande arbetsbörda som en möjlighet att på nytt bekräfta din positiva kontakt med chefen och visa både ditt ansvar som yrkesperson och din vilja att hitta en lösning.

Om du vill lära dig mer om hur du får bättre balans i livet, läs våra artiklar med råd om hur man uppnår hög kvalitet i arbetslivet.