Ingenjörer med en talang för teknik kommer att bli varse att det råder en hög efterfrågan på dem i år. Vi har haft djupgående diskussioner med våra specialistrekryterare för att finna de viktigaste kunskaperna inom engineering  – här är de tio bästa.

1. Leverantörsutveckling

Yrkespersoner med kunskaper och erfarenhet att samarbeta effektivt med leverantörer, kommer inte bara att förbättra sin process- och tillverkningskapacitet, utan kommer ytterst att minska kostnaderna i produktionsprocessen. Eftersom förmågan att balansera hanteringskostnader med en konsekvent anskaffningsstrategi är central inom teknik och tillverkning, är det en hög efterfrågan på chefer kunniga på leverantörsutveckling. Konkurrensen om toppbegåvningarna är hård och företag med rätt personer inom detta område kommer att vara i en bättre position att hantera kundernas förväntningar.

2. Anpassningsförmåga

Eftersom förändringarna går allt snabbare inom tillverkningsindustrin, är det avgörande för varje företag att kunna anpassa sig under sin utveckling. Allteftersom nya exponentiella tekniker uppstår, ökar behovet av att kunna utnyttja dessa innovationer på rätt sätt. Anpassningsbara individer kan hantera många projekt, vara bekväma med förändringar och navigera bland utmaningar, som till exempel nedskärningar. En anpassningsbar arbetsstyrka gör det möjligt för varje företag att vara så effektivt som möjligt under utmanande omständigheter.

3. Lean tillverkning

Att minimera eller eliminera avfall från tillverkningsprocessen kan skörda stora framgångar. Att stärka effektiviteten och minska avfall är viktiga områden för företag som vill öka sina vinstmarginaler. Att skapa genomförbara och stabila tillverkningsprocesser enligt lean är byggstenen för fortlöpande företagsförbättringar. Yrkesverksamma inom detta område kan göra en verklig skillnad när det gäller att öka värden och minska kostnader, så de med välslipade kunskaper är alltid mycket eftertraktade.

4. Nya former för ledarskap

Det är omodernt att leda uppifrån och ned. Istället finns det ett behov, både inom teknik- och tillverkningssektorn och i andra sektorer, av ett mer demokratiskt ledarskap som står bättre i samklang med den nya generationens anställda. De känner sig bekvämare med ett mer deltagande arbetssätt. Företagen drar även nytta av det därför att medarbetare kan komma på idéer som ledningen inte har tänkt på. Därför är cheferna längre inte nödvändigtvis de bästa specialisterna. Företag överger i allt högre grad den principen. Yrkesmässiga kunskaper krävs givetvis, men god personlig kompetens är minst lika viktiga för att leda en arbetsgrupp.

5. Ansvarsutkrävande

När det gäller teknik och tillverkning är det avgörande att produktionsscheman följs så att tidsfrister och förväntningar från kolleger, intressenter och kunder uppfylls. Om ingen är ansvarig för någon del av en process kan det leda till inkomstförluster. Det leder till en bättre kontrollerad process om det finns en tydlig förståelse för vad ansvar betyder och att ta ansvar oavsett om det sker kvalitativt på etikområdet, för regelstandarder eller leder till en bättre kontrollerad process.

6. Hantering av mångfasetterade projekt

En fokuserad simultanmetod behövs när vi inser att stora, mycket värdefulla projekt blir vardagliga företeelser, särskilt genom utländska direktinvesteringar. Storskaliga teknikprojekt kräver solida projektledningskunskaper och förmågan att hålla flera bollar i luften. En fallenhet för att kontrollera kostnader och en effektiv hantering fortsätter att vara lika viktigt i den rådande tidsandan. Att leva upp till höga krav på vinstmarginaler vilar på toppbegåvningar med strategisk och praktiskt planeringsexpertis.

7. Kundledd/kundcentrerad design

Med nya produkter som utvecklas hela tiden är det viktigt att hantera förväntningarna på en kundcentrerad design för att företagen ligger i framkant på en konkurrensutsatt marknad. När kunder verkligen är investerade i din produkt är det större sannolikhet att de behålls. Det sätter kundens erfarenhet i skarpt fokus och kan positionera företag som ledare i framkant på deras område. Rätt personer är avgörande för att garantera att metoden för kundcentrerad design införs korrekt.

8. Processdesign

Processdesign är en viktig del i den operativa ledningen av varje företag. En smidig och habil arbetsflödesprocess är inte bara synnerligen önskvärt – det är en nödvändighet. Detta beror på att den ligger i början av processen och följaktligen utgör den byggsten på vilken hela den operativa strukturen kommer att löpa. Att tillämpa logiskt tänkande för volym och efterfrågan bidrar till att öka effektiviteten och hålla ned produktionskostnaderna. Följaktligen är de som kan implementera nya processer avgörande för driftmässiga framgångar i tillverkningen.

9. Strategi och förändring

Med osäkerheten inför en ständigt föränderlig ekonomisk omgivning är det viktigt med förmågan att anpassa sig och utvecklas med en stabil strategi. En anpassningsbar arbetsgrupp kan arbeta effektivt i tider av förändring, eller när arbetsbördan och pressen är större. Förändring är något oundvikligt, men att ha rätt personer på plats för att hantera processen är ovärderligt. Flexibla, proaktiva och kunniga strategiska beslutsfattare hjälper företag att byta inriktning när det behövs, vilket är avgörande i en konkurrensutsatt miljö.

10. Uppmärksamhet på detaljer

Uppmärksamhet på detaljer är en viktig kompetens som är värdefull i varje företag och på alla nivåer. En snabbt föränderlig värld ratar chefer personer som är perfektionister i sitt arbete och som är stolta över att lägga märke till detaljer. De kan göra verklig skillnad för företaget och med förmågan att urskilja avvikelser eller trender kan de komma med informerade rapporter om dessa och blir avgörande för företagets framgångar.

Som ledande inom rekrytering med ett globalt nätverk, har vi en omfattande databas med högt begåvade medarbetare som tar ditt företag till nästa nivå och hjälper dig att ligga i framkant i konkurrensen.

För en konfidentiell diskussion om hur vi kan hjälpa dig att finna den bästa begåvningen med rätt kompetens, kontakta en av våra specialistrekryteringskonsulter idag.

Vill du rekrytera? Kontakta oss här.

Om du söker jobb, gå till sökande avsnittet.

Popular articles