När du ställs inför en eftermiddag med intervjuer för att fylla en ledig tjänst på din avdelning är din största oro förmodligen om du väljer rätt kandidat eller inte. Det är troligt att du har ett antal liknande arbetssökande. Hur kan du skilja mellan dem och vara säker på att du väljer den bästa personen för tjänsten?

 

När du träffar varje kandidat är det förmodligen dessa de viktigaste frågorna

 • Kan dem utföra jobbet?
 • Kommer personen att passa bra med andra i teamet?
 • Kommer dem att vara entusiastiska och arbeta hårt?

 

Beteendebaserade intervjuer gör det möjligt för en anställningschef att bedöma en kandidats prestationer som ett resultat av frågor som går in närmare i detalj om deras tidigare erfarenheter. Till exempel hur de har hanterat knepiga situationer eller svåra människor. Beteendebaserade frågor gör det möjligt för dig att få bevis på en kandidats faktiska erfarenhet och tillvägagångssätt - vilket ofta är den bästa indikatorn för hur dem kommer att fungera på din arbetsplats.

För att hjälpa dig att hitta den bästa personen för jobbet finns det tre viktiga områden du behöver för att skapa en förståelse under intervjun: tekniska färdigheter, kulturell passform och attityd. Innan intervjun, gör en lista med viktiga egenskaper som den framgångsrika kandidaten behöver ha och skräddarsy din fråga kring dessa.

Bedömning av tekniska färdigheter

Beroende på nivån för den tjänst du rekryterar till kommer du med säkerhet att leta efter bevis på att kandidaten har tidigare erfarenhet av något liknande. Du måste veta att de klarar tjänstens utmaningar.

Det är viktigt att rekrytera någon med rätt kompetensnivå – om någon är för oerfaren måste du lära dem. Omvänt betyder det att en överkvalificerad riskerar att bli uttråkad och kanske inte stannar kvar i företaget.

Här är några exempel på beteendebaserade frågor som kan hjälpa dig att avslöja en kandidats färdigheter:

 • Berätta om ett komplicerat arbetsrelaterat problem du har haft att göra med. Hur tacklade du det och vad blev resultatet?
 • Berätta om din bästa arbetsrelaterade prestation under de senaste 12 månaderna. Vilka färdigheter innebar detta och hur gynnade det din organisation?
 • Tänk på ett projekt eller en situation där du gjorde ett misstag. Vad hände, hur åtgärdade du problemet och vad lärde du dig av det?

 

Ofta om en arbetsgivare har två personer med samma kvalifikationer och erfarenhet att välja mellan, kommer personen med mest entusiasm och intresse för tjänsten att hamna i toppen.

Avgör kulturell matchning

Att få en förståelse för hur din kandidat beter sig i vissa situationer är nyckeln till att avgöra om de kommer att passa bra in i ditt team och organisationen som helhet. I vissa fall är det lättare att identifiera vilken typ av person som inte passar bra för organisationen!
Under intervjun måste du ställa frågor om hur personen interagerar med direkta medarbetare i teamet, kollegor och chefer.

Här är några beteendebaserade frågor för att testa din kandidats kulturella passning:

 • Berätta om den svåraste personen du har arbetat med, vad gjorde du åt det och vad blev resultatet?
 • Beskriv den bästa chefen du har arbetat tillsammans med. Hur påverkade den personen din prestation i arbetsmiljön?
 • Hur skulle du beskriva din ideala arbetsmiljö? Vilken typ av företagskultur tycker du mest om att vara en del av?

Utvärdera attityd

Positiva attityder är smittsamma och en stor tillgång för alla team. Människor som också har en stark arbetsmoral är särskilt beundrade på arbetsplatsen, så det är viktigt att du rekryterar någon med rätt attityd för tjänsten och någon som inte tar allas energi. Ofta om en arbetsgivare har två personer med samma kvalifikationer och erfarenhet att välja mellan, kommer personen med mest entusiasm och intresse för tjänsten att hamna i toppen.

Här är några beteendebaserade frågor som hjälper dig att utvärdera en kandidats attityd till arbete:

 • När har du åstadkommit något som du inte trodde var möjligt? Berätta om situationen och hur du uppnådde den.
 • Beskriv en situation där en kollegas svaga ansträngningar påverkade dig negativt. Hur hanterade du det och vad blev resultatet?
 • Berätta en gång du har fört samman teamet. Hur påverkade du det?