Vilka är de huvudsakliga fördelarna med att hyra in interimkonsulter? Och vilken är den vanligaste utmaningen? Vi har gjort en lista över dem i den här artikeln.

När man beaktar svårigheten att anlita rätt begåvning på heltid, är det logiskt att företagen ger sin befintliga personal möjligheten utöka sina kunskaper och ta på sig nya projekt eller mer arbete.

Men att öka en persons arbetsbelastning på grund av att det fattas kunskaper i organisationen, eller utse någon med mycket liten erfarenhet till projektledare eller till ett högriskprogram kan få en negativ inverkan på produktiviteten och arbetets kvalitet.

När ett projekt innebär hög risk och investering, kan det vara bäst att anlita en interimspecialist med relevant och beprövad erfarenhet för att kontrollera detta och garantera ett framgångsrikt resultat.

För att säkerställa att vi på bästa sätt kan ge våra kunder råd om en omvärld under ständig förändring har vi undersökt fördelarna och utmaningarna med att anställa interimpersonal på dagens marknad.

1. Du hyr tillfällig expertis

För att ligga i framkant i den rådande konkurrensen måste företag ständigt förnya sig. Det finns knappt tid att införa en ny teknik eller strategi innan nästa står för dörren. Det är omöjligt att ha allt detta internt.

Interimkonsulter är ibland chefer, men ofta är de specialister inom ett visst område. De kommer med en enorm erfarenhet från tidigare projekt. Samtidigt som de inför ny teknik får du tid att rekrytera en arbetstagare som kan arbeta med detta senare.

2. Du kan täcka upp för långtidsfrånvaro

Möjligheten att ta ledigt i form av ett sabbatsår blir allt vanligare, även på chefsnivå. Dessutom kan högre chefer i företaget vara borta från jobbet under längre tidsperioder på grund av sjukdom eller graviditet. Problemet med detta är att varken företagsledning eller strategi kan vänta.

Den stora fördelen med interimspecialister är att de ofta har byggt upp en hel karriär innan de beslutar sig för att starta en interim karriär.  De har till exempel många års erfarenhet som controller eller revisor. Tack vare deras omfattande erfarenhet kan de komma igång snabbt när de börjar i din organisation.

3. Det blir enklare att hantera en ökad arbetsbelastning

Varje företag går igenom perioder med ökad arbetsbörda. Tänk bara på att lansera en ny produkt, en revision, göra årsbokslut, förändringar i ledningen, interna processer som till exempel insourcing eller outsourcing, eller ändrad lagstiftning och förordningar.

I sådana tider är det bra att kunna hyra in en expert som kan hjälpa till att få jobbet gjort utan någon utbildningsperiod. Interimschefer erbjuder den expertisen. De är effektiva och resultatorienterade. Dessutom ligger det i deras intresse att bli färdig med projektet i tid.

4. Du kan se möjliga kandidater i arbete

Att hyra in en konsult för att täcka upp för en befattning eller för att leda ett projekt är ett bra sätt att stärka företaget med kort varsel utan utöka personalen. Det är en mycket effektiv och flexibel lösning. För att inte nämna att det även gör att du får tid att se potentiella kandidater i aktion vilket ibland kan leda till en permanent medarbetare på företaget.

Det krävs att du är snabb när du hyr in interimkonsulter

En vanlig utmaning när man hyr in interimpersonal är att man måste agera snabbt för att hitta någon till tjänsten. Dedikerade konsulter har ett bra nätverk och har ofta en plan för nästa uppdrag. Om du söker en kandidat som är tillgänglig direkt ska du räkna med att han eller hon har många erbjudanden på gång. Det är avgörande att ha en strömlinjeformad rekryteringsprocess på plats för att undvika förseningar.

Kontakta en av våra specialistrekryteringskonsulter idag om du ska rekrytera i din sektor.