Den stora datarevolutionen har påverkat vissa funktioner mer än försäljningen. Vissa kunskaper är alltid viktiga, första och främst genom att på ett övertygande sätt kunna förklara fördelarna med en produkt eller tjänst och påskynda värvningen.

Med mer kundinformation tillgänglig än någonsin, är det emellertid de som utnyttjar den verkliga kraften i data som presterar bäst.

Det finns även viktig kunskap och kompetens som kan finjusteras för framgång. Här följer tio av de bästa kunskaperna som driver säljteamet framåt.

1. Förhandling

Starka och trygga kommunikatörer är utmärkta säljare. Särskilt är förmågan att förhandla avgörande och kan innebära skillnaden mellan en framgångsrik säljuppgörelse och att förlora ett kundämne till en konkurrent. Dessa utmärkande drag är högt värderade i en säljmiljö. Erfarna säljare som har en öppen och vänlig personlighet med en förmåga att bygga en god relation, tenderar att utveckla långvariga affärsrelationer. Detta är avgörande på en osäker marknad med hög konkurrens.

2. Sälja lösningar

Det blir allt vanligare för säljteam att samarbeta för att skapa försäljningsargument och för att sälja hela paketlösningar. Skiftet från den traditionella modellen genom vilken särskilda team säljer olika produkter eller tjänster, har inneburit att rollen för en professionell säljare har blivit mer av en konsult. Detta stämmer särskilt väl in på IT-sektorn. Att sälja lösningar är en avgörande kompetens i företagssektorn och de säljare som gör det bra, tillför företaget ett enormt värde.

3. Planering/utvecklingsplanering

Planering är grundläggande för framgångarna i ett säljteam, oavsett om det handlar om att förbereda försäljningsargument eller att planera en utveckling av försäljningen. Erfarna säljare som kan sätta upp mål, utveckla strategier och uppnå målen samt effektivt hantera de målen, har alltid haft ett högt pris i säljbranschen. Alla sunda affärsbeslut ska baseras på data och vara strategiska för att uppnå de övergripande affärsmålen – i detta avseende är det ingen skillnad för försäljning.

4. Kartläggning av område

En erfaren säljare kommer att vara väl förtrogen med och kompetent när det gäller att kartlägga områden. Att mäta ett teams försäljning är avgörande för att garantera att organisationer kan övervaka utvecklingen och lönsamheten för affärsregioner, och även identifiera högpresterande personal eller medarbetare som kan behöva utvecklas ytterligare. Företag vet att det är oerhört viktigt för företagets framgång att behålla toppbegåvningar och att erfarna säljare med goda kartläggningskunskaper samlar in viktiga data. Genom att använda denna information kan chefer även bidra till att säkerställa lönsamheten, men även en bidra till långsiktig utveckling av det bredare säljteamet för att behålla toppbegåvningarna.

5. Analysera konkurrenter

Inom försäljning är det mycket viktigt att regelbundet göra en grundläggande analys av konkurrenter för att bedöma och övervaka den egna marknaden. Med nya produkter och tjänster ökar konkurrensen och konsumenternas attityder förändras. Då är det inte bara ett användbart försäljningsverktyg att ha en fullgod förståelse för marknadsvillkoren, utan en avgörande riktlinje för alla erfarna säljare. Att ha en proaktiv metod för att identifiera risker och möjligheter har aldrig varit viktigare, och kartläggning av områden ger grunden för ett säljteam som kan öka affärstillväxten.

6. Lust att lära

En lämplighet och en vilja att lära sig nya saker är en kvalitet som är särskilt värdefull inom försäljning. När en toppbegåvning har en sådan hög efterfrågan, har fortbildning och utveckling blivit mycket viktig. Erfarna säljare med en central säljkompetens och som lär sig fort och effektivt, kan snabbt ta till sig nya områden på en marknad eller kliva in i nya roller. Bortom detta kan erfarna säljare, som drivs av sin karriärutveckling och är motiverade själva, tillföra nya insikter, skapa positiva konflikter och utmana status quo. Detta kan i sin tur stärka arbetsglädjen och skapa en nyttig konkurrens inom ett team.

7. Specialistkunskap om marknaden

Varje marknad är unik. Det finna olika utmaningar, möjligheter och även föredragna kommunikationsstilar när man har att göra med ett säljbolag. Erfarna säljare som har en historik av att arbeta i en viss marknadssektor, eller som har arbetat i ett försäljningsteam i en viss sektor, kan medföra goda insikter och är därför värdefulla tillskott till varje sektorsspecifikt säljteam.

8. Påverkan

En kunskap som går hand i hand med förhandling är påverkan. Den är central i varje säljjobb. Förmågan att övertyga eller påverka en kunds köpbeslut är grundläggande för en bra försäljning. Erfarna säljare med den taktiska men ändå övertygande kompetensen att navigera fram en affär i riktning mot de villkor som företaget föredrar, eller sälja in mer när möjligheten uppstår, är högt värderade tillskott i varje säljteam.

9. Förtroende

En förtroendeingivande säljare utstrålar inte bara positivitet, utan väcker även tilliten hos klienter och kunder. Detta förtroende återspeglas i varumärket och den produkt som säljaren representerar, vilket är mycket värdefullt för varje företag. Ett förtroendeingivande säljteam är proaktivt, flexibelt och positivt, där allt bidrar till ett fruktbart resultat och starka intäkter. Framgång föder framgång och förtroende är ofta en biprodukt av en beprövad meritlista.

10. Presentationskunskaper

Presentationskunskaper är avgörande inom ett antal arbeten, men inom försäljning är det sätt på vilket en erfaren säljare presenterar ett försäljningsargument för en kund det som avgör om affären blir av eller ej. Förmågan att sammanställa en koncis, men ändå engagerande presentation och visa detta på ett tydligt och övertygande sätt är avgörande på en marknad som är mättad av valmöjligheter och där konkurrensen är våldsam. Att finna nya och innovativa sätt att göra detta är en metod att verkligen sticka ut i konkurrensen.

Som ledande inom rekrytering med ett globalt nätverk, har vi en omfattande databas med högt begåvade medarbetare som tar ditt företag till nästa nivå och hjälper dig att ligga i framkant i konkurrensen.

För en konfidentiell diskussion om hur vi kan hjälpa dig att finna den bästa begåvningen med rätt kompetens, kontakta en av våra specialistrekryteringskonsulter idag.