Personaladministrationsfunktionen (HR) befinner sig i en teknisk revolution och arbetsuppgifterna utvecklas i enlighet med detta. Många företag är bättre på att utnyttja styrkan i sina databasuppgifter om sina medarbetare, särskilt när det gäller medarbetarnas resultat. Samtidigt slipper människor de dagliga repetitiva administrativa sysslorna i och med tillkomsten av artificiell intelligens (AI). Efter att ha tillbringat tid med våra specialistrekryterare inom HR har vi sammanställt de tio bästa kompetensområdena inom HR-sektorn.

1. Organisatorisk effektivitet

Organisatorisk effektivitet (OE) fokuserar på att hjälpa ledningsgruppen att finjustera och utveckla organisationen till sin maximala kapacitet, genom att möjliggöra en förändring och förbättra resultat och skicklighet. Betydelsen av OE har ökat under åren och blivit en avgörande praxis som en organisation måste införliva för att bibehålla och öka sina resultat i en snabbt föränderlig omgivning.

2. Att locka till sig begåvningar och behålla dem

Det har aldrig varit viktigare att redogöra mervärdet per anställd (Employee value proposition) vid rekrytering av ny personal. Att säkerställa och behålla de bästa begåvningarna på marknaden kräver en stabil strategi i flera kanaler och fortsätter att vara grundpelaren för de flesta personalavdelningar, och därför ett organisatoriskt mål. Vi förväntar oss att se fler investeringar i teknik, användningen av video och kreativitet när det gäller att visa upp vilka karriärer som erbjuds i organisationer.

3. Personanalys

Det finns nu en växande rörelse kring filosofin som hävdar att HR ska använda alla data som ett företag har om de anställda för att vägleda styrelsen eller ledningsgruppen så att de kan fatta beslut om människor där besluten har en betydande inverkan på områden som produktivitet, intäkter och vinst. Det handlar inte om en algoritm – det handlar om att fatta beslut om människor med mycket bättre information. Eftersom AI utför mycket av fotarbetet vid datainsamlingen, ligger tonvikten på att få personer som kan analysera informationen för att fatta bättre beslut.

4. Mångfald och inkludering

Många företag har redan gjort insatser för att antingen förbättra eller förstärka ett flertal mångfalds- och inkluderingsplaner och att området fortsätter att växa kommer att bli en viktig diskussionspunkt. En mångskiftande arbetsstyrka kommer att skörda framgångar och en mångfaldsexpert kommer att bidra till att styra företaget i rätt riktning. Förmågan att ta fram rätta data, att fullt ut förstå och sammanställa dem till insiktsfulla rapporter, att möjliggöra för ett företag att skapa meningsfulla principer och åtgärder, är en nödvändighet.

5. Mentorskap

Mentorskapet har alltid varit en viktig uppgift för HR och chefer, men det har blivit allt viktigare, särskilt som arbetsstyrkan förändras. Mentorer hjälper människor att bättre förstå de sätt på vilka de kan ta itu med problem via andras erfarenheter. Detta kan skapa en mycket välfungerade arbetsstyrka som i mindre grad pressar och kräver svar från ledningen eller HR-personalen. Det kan även ha en betydande inverkan på att minska de negativa konsekvenserna av för hög arbetsbelastning.

6. Programadministration

Programchefer ansvarar för att genomföra ett projekt eller arbetsuppgifterna på en HR-avdelning. De ger röst åt HR på företaget, varför förtroende och tydlig kommunikation är avgörande. Det krävs stor erfarenhet av projektledning för att utforma planer för medarbetarnas livscykel och förväntningarna kommer definitivt att vara att projekten fullgörs i tid. Att ha en grundlig uppfattning om vanliga HR-system kommer att göra att HR-programchefer arbetar bättre tillsammans med dem på högre ledningsnivå för att stödja HR-funktionen.

7. Administration av femte generationens arbetsstyrka

När nu femte generationens arbetsstyrka finns på plats behöver HR-grupperna anpassningsbara strategier för att garantera att alla känner sig inkluderade och understödda enligt deras behov. Det viktiga är att använda data och analysresultat för att förstå demografin och att identifiera trender hos arbetsstyrkan, och att därefter ha en strategi för att hantera dem alltifrån traditionalister till generation Z.

8. Ledningskapacitet

HR:s roll är mer olikartad än den någonsin varit och inför politiska och ekonomiska förändringar måste organisationerna säkerställa produktivitet och effektivitet. Många olyckliga arbetstagare uppger chefen som orsaken till att de blir kvar eller slutar i en organisation. Effektivt ledarskap, handledning, objektiva mål och utvärderingar är avgörande och i ännu högre grad när personer ur generation Z kommer in på arbetsplatsen.

9. (Digital) kommunikation

När ett antal företag nu utökar sina e-postsystem med verktyg som Skype, Yammer och Sametime, har en tydlig kommunikationsstrategi aldrig varit lika viktig. Tydlig och exakt kommunikation på företagsnivå är avgörande för att driva ett företag på ett smidigt sätt, men att välja rätt plattform vid rätt tillfälle med rätt budskap kan vara en utmaning. Olika generationer och arbetsuppgifter fungerar bättre med olika metoder och annorlunda kommunikation. Därför är det viktigt att kunna var flexibel.

10. Att vara proaktiv

Dynamiska och proaktiva individer är redo och villiga att övervinna hinder som de kan möta i arbetet. Det är viktigt att vara proaktiv i sin yrkesroll, då det kommer att visa en vilja att gå längre. I ett märkbart osäkert ekonomisk klimat när inte varje prognos är korrekt, är detta ett område som organisationer i allt högre grad utför granskningar när de ska anställa. En professionell person som agerar proaktivt tänker själv framåt och är förberedd på oförutsägbara händelser på marknaden.

Som ledande inom rekrytering med ett globalt nätverk, har vi en omfattande databas med högt begåvade medarbetare som tar ditt företag till nästa nivå och hjälper dig att ligga i framkant i konkurrensen. 

För en konfidentiell diskussion om hur vi kan hjälpa dig att finna den bästa begåvningen med rätt kompetens, kontakta en av våra specialistrekryteringskonsulter idag.

Vill du rekrytera? Kontakta oss här.

Om du söker jobb, gå till sökande avsnittet.

Popular articles