Så vilka är fördelarna med att investera i en mer åldersspridd begåvningspool som omfattar personer som kan ha mindre arbetslivserfarenhet än vad som kan förväntas för en viss tjänst? På dagens konkurrensutsatta marknad med få sökande är ofta personer med mindre erfarenhet enklare att forma, tenderar att vara mer flexibla och har en unik öppenhet för förändringar. Dessa kandidater är de framtida ledarna för din personal eller i ditt företag och ska därför rekryteras och utvecklas.

Ett gott exempel är sökandet efter begåvade produktionschefer. Tillverkare har alltid ett mål att producera högkvalitativa produkter på kortare tid. Samtidigt vill de minska slöseriet till ett absolut minimum. Fortlöpande förbättringar är därför något som prioriteras mest hos de flesta företag. Men medan större företag har råd att anställa dyra specialister för att förbättra sin produktionsprocess, behöver små och medelstora företag (SME) vara mer kreativa för att uppnå samma mål.

Ett sätt att uppnå det målet är att anställa någon som har en naturlig begåvning, rätt personlighetsdrag och rätt attityd. Bra personer som dessa kan läras upp inom avfallshantering, fortlöpande förbättringar och driftserfarenhet, så länge som de har social kompetens.

För- och nackdelar med en mer blandad arbetsstyrka

Fördelarna ligger i en kandidats potential, då rekryteringschefer har möjligheten att forma en kandidats behov och rikta in dem på de kunskapsluckor som företaget kan ha nu eller inom en snar framtid. Yngre kandidater vill vanligen lära sig brett så att de får tillgång till olika karriärvägar innan de specialiserar sig.

Det huvudsakliga hindret som du kan uppleva när du anställer människor med kortare arbetslivserfarenhet kommer att vara att hantera deras förväntningar. Det finns mer information tillgänglig för kandidater idag och många upplever att deras karriärer kan utvecklas snabbt. Framgång tar tid och det är viktigt för kandidater att inse när de har rätt erfarenhet för att gå vidare eller befordras i ett företag.

Att locka till sig och anställa nyexaminerade

Det är bra att överväga kandidater som nyligen har examinerats från universitetet. Nyexaminerade personer som söker arbete på marknaden är de perfekta kandidaterna att försöka locka till sig och anställa på företaget. Dessa personer är engagerade och insatta i branschen och är ivriga att få ett jobb inom sitt område så snart som möjligt efter examen.

De stora, etablerade teknikföretagen kämpar inte för att locka till sig nyexaminerade, men många bra små och medelstora företag gör det. Nyexaminerade kommer ut från utbildningen och tror att det enda sättet att skapa sig en framgångsrik karriär är att komma med i ett stort teknikföretags akademikerprogram utan att veta eller förstå hur många företag som är tillgängliga för dem.

Förbättra din rekryteringsprocess

För universitetsstudenter, jämte de nyaste begåvningarna på dagens marknad, finns kopiösa mängder information tillgänglig. Den är så omfattande att toppbegåvningarna kan bestämma sig för vilka företag de är intresserade att arbeta på innan de känner till tjänstens omfattning eller innan de ens har besökt företaget. Vårt råd är att lämna mer information och belysa de karriärutvecklingsmöjligheter som ger en bild av företagskulturen.

Ha ett brett mångfalds- och inkluderingsprogram

Att ha ett brett mångfalds- och inkluderingsprogram visar kandidaterna att företaget ägnar sig åt att skapa en arbetsmiljö som är öppen för olika människor, värderingar och kunskaper. Organisationer gynnas av att ha en olikartad arbetsstyrka som är mer produktiv och beslutsam, då det skapar en bredare utgångspunkt och gör det möjligt för företag att tänka annorlunda jämfört med sina konkurrenter.

Att erbjuda arbetslivserfarenhet och praktik

Det har skett en avgjord ökning av anställningar av nyexaminerade och praktikplatser inom teknik- och tillverkningssektorn. Branschdagar och karriärdagar har effektivt väckt intresset hos potentiella toppbegåvningar som snart tar examen. Det är dock fortfarande en lång väg att gå. Företag ska delta proaktivt dessa dagar och nätverka med studenterna. Det stärker medvetandet om ditt varumärke och gör att du kan kännas igen av potentiella kandidater.

Om du vill rekrytera toppbegåvningar på dagens marknad, kontakta en av våra specialistrekryteringskonsulter.

Vill du rekrytera? Kontakta oss här.

Om du söker jobb, gå till sökande avsnittet.

Popular articles