Kärnkompetensen hos skickliga personer inom logistiken har fortfarande stor efterfrågan, även om vi ser en ökad efterfrågan på kompetens inom fyra särskilda områden. Det är viktigt att utröna vad konkurrenterna söker på marknaden och att förstå vikten av dessa kunskaper för att mäta hur användbara de är för ditt företag.

1. Kunskap om den senaste logistiktekniken

Automatisering och mekanisering är avgörande för framtidens logistik, då företagen i allt högre utsträckning förlitar sig på teknik för att förbättra sina processer. I linje med denna trend kommer yrkesverksamma att i högre grad behöva skaffa sig mer erfarenhet och känna sig bekväma med att arbeta med automatiserade processer. Den nya nyckeln till ett effektivt genomförande av varje ny teknik är människor som förstår hur den ska skötas.

”Människor har trott att teknik skulle lösa problem med tiden och har därför förbisett människors utveckling.”  - Kund till Michael Page, konsultchef hos en tredjepartsleverantör.

2. Relevanta kvalifikationer

Logistiksektorn växer i snabb takt. Arbetsgivare vill anställda yrkespersoner som har relevanta kvalifikationer och är välutbildade inom sitt område. Vissa företag anser fortfarande att en kandidat med en examen är ett måste. Många logistikföretag strävar efter att anställa fler nyexaminerade, då dessa yrkespersoner kommer att växa och utvecklas tillsammans med företaget. Kvalifikationer som till exempel Six Sigma och PRINCE 2 är särskilt eftertraktade.

3. Effektiva ledningskvalifikationer

Att leda en arbetsgrupp effektivt är avgörande på alla nivåer för att behålla toppbegåvningarna. Chefer ska sträva efter att motivera sina arbetsgrupper och påskynda en positiv förändring. En av våra kunder, en regionchef på ett ledande paketföretag, sa det följande om ledningskompetens inom logistiken: ”Process och metod kan läras ut, men känslans intelligens kan det inte. Vi söker i mindre grad efter processhantering och i högre grad efter motivation och drivkraft.” 

4. Projektledning och utformning av lösningar

Kandidater med erfarenhet av projekt- och förändringsarbete är konsekvent mer eftersökta. Företag vill försäkra sig om effektivitet och att fortsätta att vara konkurrenskraftiga. Även yngre kandidater förväntas ha varit delaktiga i projekt och förväntas kunna anpassa sig till förändringar. Vår kund, en distributionschef på ett globalt företag säger: ”De bästa kandidaterna är de som kan anpassa sig till ständigt föränderliga behov och miljöer.”

Kontakta en av våra specialistrekryteringskonsulter idag om du är intresserad av att anställa en ny begåvning i din organisation.

Vill du rekrytera? Kontakta oss här.

Om du söker jobb, gå till sökande avsnittet.

Popular articles