Temporära konsulter är en värdefull resurs. Om du tar hand om dem på rätt sätt kan du maximera deras bidrag till ditt företag. Anlita en rekryteringsbyrå som jobbar aktivt för att förstå dina behov. När det väl är avklarat bör du följa våra råd nedan för att få ut det mesta möjliga av din konsult.

Hur ska du bemöta tillfällig personal?

Var tydlig – Ge den anställde tydliga, uppnåeliga mål. Se till att han/hon vet vem som är deras närmsta överordnade och vart de ska vända sig med frågor. Kom ihåg att både tillfällig och fast personal behöver tydliga mål.

Involvera kollegorna – Berätta för medlemmarna i ditt team att det kommer en ny person. De har antagligen bra idéer om vilka arbetsuppgifter han/hon kan hjälpa till med.

Visa respekt – Välkomna den temporära konsulten i teamet. Ge honom/henne en chans att bidra och ta vara på tidigare erfarenheter och nya infallsvinklar som skapar värde för ditt företag.

Håll en introduktion – På den anställdes första dag bör du ge en grundlig presentation av arbetsuppgifterna, berätta om arbetsplatsen (företagskultur, faciliteter, klädkod osv.) och presentera honom/henne för övriga anställda.

Erbjud utbildning – Den tid du lägger på att utbilda tillfälligt anställda är inte bortkastad. Det hjälper dem att vara mer effektiva.

Kommunicera – Be om feedback från den anställdes närmsta överordnade för att se hur de klarar av jobbet. Tala också direkt med honom/henne för att stämma av om det finns några problem som hindrar deras möjlighet att göra ett bra jobb.

Ge feedback – Öppen dialog är extremt viktigt för att få ut det bästa resultat av konsulten. Tveka inte att inkludera rekryteringsbyrån i dialogen om någonting inte skulle fungera. Rekryteringsbyrån har ofta en god relation med konsulten och möjlighet att lösa problemet.

Vill du ha kvar en tillfälligt anställd?

Om en av dina tillfälligt anställda gör ett strålande jobb och du vill erbjuda honom/henne en fast tjänst bör du tala om det för personen i fråga så snart som möjligt. Om du inte gör det kan det hända att han/hon hittar ett annat fast jobb. Du bör också tala med rekryteringsbyrån så fort du inser att du vill behålla den anställde permanent.

Om du redan från början har för avsikt att hitta en temporär konsult för att eventuellt anställa permanent bör du tala om det för rekryteringsbyrån på förhand. Då kan de erbjuda råd och hjälpa dig med utvärdering av den tillfälligt anställde under den inledande prövoperioden.