Get employer advice on staff development.

Engagerade anställda ger gärna det där lilla extra för att företaget ska gå bra: mer tid, större ansträngningar och fler initiativ. De känner sig värdefulla och bidrar med entusiasm, passion och energi. De är inte bara mer motiverade och lojala - de får ofta mer uträttat och producerar bättre resultat för både kunder och företaget.

Om du ska lyckas med att engagera dina anställda måste du ha en plan som är speciellt utformad efter varje persons unika behov och intressen. Nedan följer fem saker du bör tänka på när du vill öka motivationen hos din personal.

Var en inspirerande chef

Kompetenta, passionerade och engagerade chefer är a och o för att de anställda ska känna sig inspirerade på jobbet. Om du visar ett genuint intresse för din personal och lägger tid på att förstå deras behov och målsättningar visar du att du sätter värde på deras bidrag. Stäm regelbundet av hur de har det och vad du kan göra för att förbättra deras arbetsmiljö. Ta reda på vad som motiverar dem och vad de ser som framgång. Då är chansen större att du lyckas skapa en omgivning där dina anställda trivs.

Utveckling och nya möjligheter

Ge dina anställda chansen att använda sina kunskaper och uppmuntra dem att samla på sig nya erfarenheter och färdigheter - då får du i gengäld anställda som känner engagemang för sitt jobb. Fråga dem vad de har för karriärplaner. Får de utlopp för sina styrkor och färdigheter i sin nuvarande roll? Känner de att de är på väg i rätt riktning? Finns det nya eller intressanta projekt de kan jobba med för att få nya kunskaper? Diskutera vilken fortbildning som står till buds för dem som vill bli befordrade och ge tydlig och konstruktiv feedback om hur de kan göra bättre ifrån sig.

Meningsfullt arbete

För att anställda ska känna engagemang måste de känna att deras arbete är viktigt och värdefullt. De behöver veta att de bidrar till något meningsfullt och känna sig stolta över det de uträttar. Du som chef måste visa dina anställda att det de gör är viktigt för företaget. Hjälp dem att se kopplingen mellan deras roll och företagets framgångar. Sätt upp mål och utmana din personal att nå dit, så de känner att de har något att sträva efter. Ge dem fria händer att förbättra sina arbetsrutiner och låt dem vara delaktiga i beslut. Det skapar en känsla av ansvar för företagets utveckling.

Erkännande och belöning

Om anställda ska vara motiverade att göra sitt bästa måste de veta att deras ansträngningar uppskattas och belönas. Tacka dem regelbundet för deras insats. Då visar du att du är medveten om att de jobbar hårt och ökar deras lust att göra ännu bättre ifrån sig. Ta dig tid att fira framgångar, och belöna och ge dina anställda erkännande på ett sätt som är värdefullt för dem. Bra lön och förmåner är naturligtvis motiverande i sig, men incitament i samband med extra insatser fungerar som en ytterligare morot.

Fokus på personliga relationer

De företag som har känt av fördelarna med engagerad personal vet att det är deras största tillgång. Ta reda på vilket ansvar de anställda har utanför jobbet och fundera ut sätt att göra det lättare för dem att kombinera jobb och privatliv. Försök skapa en god balans mellan hårt arbete och roliga och sociala aktiviteter. Visa att du är öppen för idéer, förslag och tips på förbättringar. Det är viktigt att alla känner sig värdefulla, hörda och delaktiga.