HR-funktionen har genomgått en omfattande utveckling under åren i form av nya tekniker, AI och automatisering. Sektorn har särskilt fått en inriktning på personanalys under det senaste året där konsulter världen runt erbjuder denna tjänst till sina kunder, vilket bevisar att personanalys fortsätter att öka i HR-sektorn.

Varför personanalysen är viktig

Fler och fler HR-avdelningar har inför nya molnbaserade HR-system som gör det möjligt att analysera kopiösa datamängder i realtid. HR-team får möjligheten att använda data effektivt, däribland att analysera rekryteringstrender eller egenskaper som är förknippade med prestationsnivå, planering av arbetsstyrka, talent management och driftsförbättringar och produktivitet.

Följaktligen söker finanschefer, verkställande direktörer och andra intressenter efter yrkesverksamma inom HR som ska använda dessa verktyg som en hjälp för att fatta affärsbeslut som kommer att främja organisationen.

Förr användes data inom många områden som till exempel marknadsföring, försäljning och finansiering för att förbättra produktiviteten eller kostnadsanalysen. Nu kan vi påverka beslut som rör ett företags mest värdefulla tillgång, de anställda. Verktyg som gör det möjligt för företag att identifiera högpresterare kommer att bidra till att i högre grad behålla personal och få ett högre engagemang, vilket betyder att det som en gång var subjektivt nu kan bli objektivt.

Hur personanalysen har förändrat HR-funktionen

En ny specialitet inom HR har utvecklats på grund av personanalysen och på Google har man tillsatt en hel arbetsgrupp för personanalyser. Det bör med tiden leda till att nya avdelningar utvecklas på andra företag.

Behovet hos företagen att finna kandidater med erfarenhet av HR-analys, eller den kompetens som behövs för att administrera HR-analyser, har förändrat den önskade kompetensen som behövs för att anställa chefer. HR-kompetensen har utvecklats till ett behov av att använda analyser av människor, vilket innebär att kandidater med kunskaper i matematik, naturvetenskap eller de med en analytisk bakgrund blir värdefullare för HR-team.

Fallgroparna med personanalys

På grund av att organisationer nu kan lagra enormt stora datamängder finns det högre krav på att uppfylla regler. Överväganden måste göras för datahantering, hur data används och sparas. Även att säkerställa säkerheten för dessa data på en molnplattform.

Fördelarna med personanalyser

På det hela taget erbjuder personanalyser många möjligheter för företag som vill anställa toppbegåvningar i sin bransch. På en grundläggande nivå möjliggör den att förstå produktivitet, följa sjukfrånvaro, närvaro, övertid och kompetensutveckling. Därför kan du genomföra förändringar på områden som underpresterat och efter hand kan detta öka intäkterna och produktiviteten bland de anställda. Korrekt användning av personanalysdata kommer att göra det möjligt att få bättre information om personalen när det gäller hur de arbetar och vad som fungerar bra på företaget. Om det går att förstå beteendet hos arbetsgrupperna kommer du att bättre börja förstå hur du gör de rätta förbättringarna.

Att använda personanalys för att motivera, engagera och utveckla personalen kan

dataanalyser förse HR-chefer med de verktyg som de behöver för att fatta lämpliga och informerade affärsbeslut, vilket kan leda till positiva affärsförändringar och garantera att man får ut det bästa av de anställda.

Personanalysen kan:

Göra att du kan identifiera högriskpersonal eller högpresterare.

Hjälper dig att mäta vad som bäst motiverar personalen.

Hjälper dig att fördela budgeten eller resurserna för incitament och program som mest sannolikt kommer att motivera och engagera de anställda.

Inför personanalysen på företaget

Om du brottas med hur personanalysen kan införlivas i din organisation på ett effektivt sätt, är det viktigt att implementera ett program som enkelt knyter ihop de system som du har för närvarande. På det sättet kan data analyseras mot källor från andra delar i företaget, som till exempel försäljning, intäkter, vinst, återvändande kunder och mer. HR-analysen kan göra det möjligt för företag att gå vidare från datalagring som bygger på kalkylprogram, och göra det möjligt att inneha data i realtid, att analysera det jämsides med organisationens aktuella dataström.

Hur personanalysen kan forma framtida anställningar och utvecklingsprocesser

Det stämmer att företag kan använda personanalysen för att jämföra egenskaperna hos högpresterare och underpresterare. Dessa data kommer sannolikt att påverka vilka typer av sökande du intervjuar i framtiden, samt hur du utformar intervjun. Så snart en person har anställts kommer du att kunna använda personanalysen för att forma dennes personliga utvecklingsprogram. På samma sätt kommer du att kunna mäta resultaten som samlas in från personliga utvecklingsprogram, vilket kommer att spara pengar och resurser på lång sikt. För att få reda på mer om hur personanalysen kan utveckla ditt företag, se videon från vårt frukostseminarium med dr Max Blumberg.

Om du vill anställa personer med förmågan att utveckla HR-funktionen med personanalys, kontakta en av våra specialistrekryteringskonsulter idag.

Här på Michael Page kan vi hjälpa dig att finna de bästa medarbetare som passar för din organisation och din lediga tjänst.