Efter införandet av det papperslösa kontoret och GDPR har det aldrig varit viktigare att se till att de anställdas personuppgifter lagras korrekt, och övervakas i organisationen.

Det finns emellertid mycket mer som gäller data än att bara skydda känslig information. Detta kan även utveckla hela din handlingsplan, från resultathantering till produktivitet. Men oavsett om du är suveränt kunnig i data eller en fullständig novis, hur kan du säkerställa att du leder ditt team – och den information du har om dem – på bästa möjliga sätt?

HR-personal och deras roll på avdelningen

Kompetensen hos personer i branschen, i dess nuvarande form, är ibland begränsad när det handlar om att hantera och genomföra nya tekniska system på arbetsplatsen. Många HR-anställda är inte utbildade i de verktyg som behövs för att samla in medarbetardata och att ytterst genomföra en förändring genom att använda dessa data. Den kompetens som ska efterfrågas när en person ska anställas på HR har varierat under åren. Idag är det mycket fördelaktigt för ett företag att HR-teamen har erfarenhet av att använda analysverktyg.

Sättet att uppnå detta är att fortbilda personalen så att de kan använda och förstå dessa verktyg. Företag kan nu använda data för att spåra medarbetarens engagemang på sociala medier, genom undersökningar med mera. Det finns enormt många olika informationskanaler som företag kan använda för att fånga in data om människor. Även om HR-personal är mer medveten om dataanalyser, är det fortfarande en specialistkunskap och att hitta dessa personer på dagens sökandestyrda marknad kan vara en utmaning.

HR-personal som arbetar tillsammans

Det är avgörande för varje team, på varje företag att samarbeta friktionsfritt. Erfaren HR-personal ska besitta en hög emotionell intelligens, vilken sannolikt måste ha utvecklats efter hand genom att ha arbetat med olika människor i olika företagsmiljöer. Övergången från att lära sig direkt från människor till att lära sig saker utifrån data och analyser kan emellertid vara svår för vissa personer. Men med utvecklingen av den teknik som påverkar alla sektorer i företaget är det utan tvekan dit HR-avdelningar är på väg.

HR-team ska arbeta för att anta och ta till sig personanalysen och utveckla sina team så att de kan förstå och bearbeta de data som de arbetar med. Överväg att integrera data i HR-processer och uppmuntra HR-personal att arbeta med den information som är tillgänglig för dem. Det blir ett positivt steg framåt i riktning mot en mer strömlinjeformad HR-funktion, som kombinerar makten hos data med medarbetarnas specialistkompetens.

Säkerställa partnerskapet: HR och dataanalyser

För att garantera att detta partnerskap är friktionsfritt, är det viktigt för företag att se till att de agerar etiskt. Idag samlar företag in en mängd personliga och känsliga uppgifter från människor och att exploatera dessa data är avgörande som grund för företagens beslut och strategier.

Att samla in data om de anställda är ett stort steg för att genomföra förändringar, men företagen måste vara försiktiga så att de inte samlar in data och använder dem på ett oetiskt sätt. Det är viktigt att vara försiktig med den information du spårar upp om dina anställda, då personalen kan uppleva att deras privatliv kränks om de vet att arbetsgivaren följer varje steg de tar. Se till att de anställda är fullt medvetna om alla data du registrerar eller innehar om dem.

Fördelarna med att mäta de anställdas erfarenhet

Personanalysen kan knytas till ett ökat värde för företaget. Den har fördelar för att du kan mäta hög prestanda i företaget och när det finns områden som inte presterar så bra kan du försöka att ta reda på orsakerna till detta och börja genomföra förändringar.  En annan fördel med denna information är att den kan användas för att strömlinjeforma rekryteringsprocesserna. Genom att använda data och analyser effektivt för att bedöma sökande kan du snabbt identifiera de sökande som är bäst lämpade för jobbet.

Hur data kan leda till förändringar på företaget

Det finns ett tydligt och växande behov av att använda datastöd i företagets beslutsfattande. Allt på företaget ska göras av en anledning och resonemanget bakom varje åtgärd underbyggs vanligen med data. Personanalyser och data kan användas för att förbättra rekryteringen avsevärt. Att anställa personer genom att använda mer detaljerad information kommer ytterst att leda till bättre beslutsfattande.

Om du söker efter information om att anställa inom HR-sektorn, varför inte kontakta en av våra specialistrekryteringskonsulter idag?